GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


Xem tiếp...
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2017
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 20
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 020
 Lượt tr.cập 017031442
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Chuyên mục » Giáo phận Vinh - Tư liệu 26.04.2017
Tổ chức điều hành - Các Ủy ban
28.11.2008

.

TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH &
CÁC ỦY BAN GIÁO PHẬNGiám mục Giáo phận: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Giám mục Phụ tá kiêm Tổng Đại diện:
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên
Đại diện Giám mục vùng Nghệ An: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh
Giám mục hưu:
Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên
Chưởng Ấn TGM: Lm.
Phaolô Nguyễn Văn Hiểu
Quản lý TGM: Lm. Bênađô Trần Xuân Thùy
Chánh Văn phòng TGM: Lm. Fx. Nguyễn Hồng Ân


I. BAN TƯ VẤN

1. Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên
2.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh
3.
Lm. Phêrô Lê Nam Cao
4.
Lm. Phêrô Trần Phúc Chính
5. Lm. Hoàng Biên Cương
6.
Lm. Phaolô Trần Ngọc Du
7.
Lm. JB. Nguyễn Kim Đồng
8.
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Hiểu
9.
Lm. FX. Hoàng Sỹ Hướng
10.
Lm. Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm
11.
Lm. Bênađô Trần Xuân Thùy
12.
Lm. Giuse Nguyễn Công Bắc

II. BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG LINH MỤC

1. ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp (Chủ tịch)
2. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh (Phó chủ tịch)
3. Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp (Tổng thư ký)
4. Lm. Phêrô Lê Nam Cao
5. Lm. Phêrô Trần Phúc Chính 
6. Lm. Fx. Hoàng Sĩ Hướng


III. BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

1. Lm. Phêrô Lê Nam Cao (Trưởng ban)
2. Lm. JB. Nguyễn Huy Tuấn (Phó ban)
3. Lm. Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh (Thư ký)
4. Lm. Giuse Phạm Ngọc Quang (Thủ quỹ)
5. Lm. JB. Đinh Công Đoàn
6. Thầy Antôn Trần Can
7. Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Thiên Hoàng
8. Nữ tu Anna Cao Thị Ánh Hồng
9. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Phượng
10. Nữ tu Anna Bùi Thị Mỹ Linh
 


IV. BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS

1. Lm. JB. Nguyễn Huy Tuấn (Trưởng ban, Giám đốc Caritas)
2. Lm. Giuse Trần Đức Mai

3. Lm. Phêrô Trần Văn Thành
4. Lm. Giuse Nguyễn Đình Phú
5. Lm. Phêrô Trần Ngọc Hưởng
6. Lm. Antôn Hoàng Sỹ Phúc
7. Lm. Gioan Nguyễn Văn Niên

8. Lm. Antôn Lê Công Lượng
9. Nt. Maria Nguyễn Thị Mùi
10. Nt. Anna Nguyễn Thị Thúy Hài
11. Nt. Anna Nguyễn Thị Lan
12. Chị Elisabeth Lê Thị Hiền Trang.


V. BAN PHỤNG VỤ

1. Lm. Đôminicô Phạm Xuân Kế (Trưởng ban)
2. Lm. Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm (Phó ban)

3. Lm. Micae Trần Phúc Bách
4. Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng
5. Lm. Antôn Lê Xuân Trường


VI. BAN THÁNH NHẠC

1. Lm. Phaolô Phan Thành Ngữ (Trưởng ban)
2. Lm. Giuse Nguyễn Công Bình
3. Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Giao
4. Lm. Phêrô Nguyễn Lượng
5. Lm. Fx. Nguyễn Tiến Dũng
6. Sr. Anna Nguyễn Thị Long
7. Sr. Maria Trần Thị Hạnh
8. Sr. Anna Nguyễn Thị Quang
9. Sr. Maria Trần Thị Thanh Tùng


VII. BAN LOAN BÁO TIN MỪNG


1. Lm. Phêrô Trần Phúc Chính (Trưởng ban)
2. Lm. Antôn Hoàng Đức Luyến
3. Lm. Giuse Phan Văn Thắng
4. Lm. Phaolô Trần Ngọc Du
5. Lm. Phaolô Nguyễn Chí Thiện
6. Lm. JB. Nguyễn Đình Thục
7. Lm. Raphaen Trần Xuân Nhàn


VIII. BAN GIÁO DÂN & GIA ĐÌNH

1. Lm. Giuse Phan Sỹ Phương
2. Lm. Phêrô Phan Văn Tập
3. Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Giao
4. Lm. JB. Lê Bá Phượng
5. 03 giáo dân thuộc 3 tỉnh

IX. BAN GIỚI TRẺ & SINH VIÊN

1.
Lm. Antôn Nguyễn Quang Trung (Trưởng ban)
2. Lm. Giuse Tô Văn Toản (Đặc trách SVCG Vinh)
3. Lm. Louis Nguyễn Văn Nga
4. Lm. Antôn Trần Đình Văn
5. Lm. Antôn Nguyễn Quang Tuấn
6. Lm. Fx. Đinh Văn Quỳnh
7. Lm. Phêrô Ngô Thế Bính
8. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tâm, CSsR
9. Lm. Giuse Nguyễn Đức Vĩnh
10. Lm. Antôn Đậu Thanh Minh
11. Lm. Phêrô Lê Thanh Hồng
12. Lm. Fx. Nguyễn Tiến Dũng
13. Ông Phêrô Trần Can

X. BAN MỤC VỤ DI DÂN

1. Lm.
Fx. Nguyễn Văn Lượng (Trưởng ban)
2.
Lm. Tôma Võ Minh Danh
3. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phú
4. Lm.
Phêrô Nguyễn Đoài
5.
Lm. JB. Lê Trọng Châu

XI. BAN TRUYỀN THÔNG - XÃ HỘI

1. Lm.
Giuse Trần Văn Học (Trưởng ban)


XII. TÒA ÁN HÔN PHỐI GIÁO PHẬN

1. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Hiểu (Đại diện Tư pháp)
2. Lm. Fx. Võ Thanh Tâm (Thẩm phán)
3. Lm. JB. Nguyễn Khắc Bá (Thẩm phán)
4. Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp (Thẩm phán)
4. Lm. Phaolô Bùi Đình Cao (Công tố viên)
5. Lm. Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng (Bảo hệ)
6. Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh (Luật sư)
7. Lm. Fx. Nguyễn Hồng Ân (Lục sự)


XIII. BAN TU SỸ

1) Lm. Thomas Aquino Hoàng Trọng Hiếu, OP. (Trưởng ban)
2) Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tâm, CSsR. (Phó ban)
3) Lm. Antôn Đặng Đình Sỹ, OFM. (Phó ban)

4) Nữ tu Cêcilia Đỗ Thị Chanh, dòng Thừa Sai Bác Ái giáo phận Vinh (Thư ký)
5) Nữ tu Anna Nguyễn Thị Lan Phuơng, dòng MTG giáo phận Vinh (Thủ quỹ)
6) Nữ tu Maria Mađalêna Phạm Thị Huệ, dòng Phaolô (Ủy viên tông đồ)
7) Nữ tu Maria Nguyễn Thị Khiêm, dòng Chị Em Bác Ái Thouret (Ủy viên tông đồ)


XIV. BAN GIÁO DỤC KITÔ GIÁO

1. ĐGM Phụ tá
Phêrô Nguyễn Văn Viên (Trưởng ban)
2. Lm. JB. Nguyễn Khắc Bá
3. Lm.
Phêrô Nguyễn Văn Hương


XV. BAN VĂN HÓA - THỂ THAO

1. Lm. Antôn Nguyễn Quang Tuấn (Trưởng ban)
2. Lm. Antôn Nguyễn Quang Trung (Đặc trách thể thao)
3. Lm. Phêrô Lê Nam Cao
4. Lm. Phêrô Hoàng Biên Cương
5. Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình
6. Lm. Antôn Hoàng Trung Hoa
7. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
8. Lm. Louis Nguyễn Văn Nga
3. Lm. Phêrô Nguyễn Huy Lưu
4. Lm. Antôn Lê Công Lượng


XVI. BAN CÔNG LÝ & HÒA BÌNH

1. Lm.
Antôn Nguyễn Văn Đính (Trưởng ban)
2. Lm. Giuse Nguyễn Công Bắc
3. Lm. Phêrô Trần Đình Lai
4. Lm. Antôn Trần Đình Văn
5. Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh
6. Lm.
Micae Trần Trung Năng


XVII. BAN MỤC VỤ ƠN GỌI

1. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương (Trưởng ban)
2. Lm. Phêrô Nguyễn Đại
3. Lm. JB. Nguyễn Kim Đồng
4. Lm. Phaolô Trần Ngọc Du
5. Lm. Antôn Nguyễn Văn Đính
6. Lm. Phêrô Trần Đình Lai
7. Lm. Giuse Hoàng Đức Nhân XVIII. BAN MỤC VỤ BỆNH NHÂN

1. Lm. Phêrô Trần Văn Khuê, sđt: 0918.537.115
2. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiệu
3. Lm. Anrê Đoàn Hiếu Minh Tuấn
4. Phòng trực mục vụ bệnh nhân, sđt: 0383.618.222


XIX. BAN DỰ ÁN

1. ĐGM Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên (Trưởng ban)
2. Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp
3. Lm. Bênađô Trần Xuân Thùy
4. Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Hoài Thu


XX. BAN MỤC VỤ DOANH NHÂN

1. Lm. JB. Hoàng Đông Dương (Trưởng ban)
2. Lm. Gioan Nguyễn Văn Hoan (Phó ban)
3.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh
4. Lm. Giuse Phan Sỹ Phương
5. Lm. Gioan Nguyễn Đức Quyến
6. Lm. Phêrô Lê Nam Cao
7. Lm. Antôn Nguyễn Văn Đính
8. Lm. Fx. Đinh Văn Quỳnh
9. Lm. Giuse Phạm Ngọc Quang
10. Lm. Giuse Phan Đình Trung  In bài này    Lưu dạng file    Gửi bài này qua Email


Những bài khác:Gửi bài
Lên đầu trang
  Đọc nhiều trong tuần 
Đại lễ Truyền Dầu năm 2017 tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài
Thư gửi các Sinh viên, Học sinh Công giáo nhân dịp Đại lễ Phục sinh 2017
Thông báo của TGM về Lễ truyền chức Phó tế cho 4 thầy khóa XI
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo tuyển sinh năm 2017
Đức Giám mục Phụ tá Phêrô cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly tại nhà thờ Văn Hạnh

  Tin - bài mới nhất 
Thông báo của Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận
Hội dòng MTG Vinh: thông báo khóa học âm nhạc hè 2017
Sinh viên Công giáo Vinh - Lễ quan thầy mừng kính Thánh Anselmô
Giáo họ Phước Sơn, xứ Làng Truông: Kín múc nguồn ơn từ Chuỗi Lòng Thương Xót
Ngày tĩnh tâm dành cho những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân và gia đình
Học Viện Công Giáo Việt Nam thông báo tuyển sinh vào chương trình Cử nhân Thần học (s.t.b.) và Cao học Thần học (s.t.l.) 2017 – 2018
Cáo phó: Linh mục Antôn Phan Hữu Hậu đã được Chúa gọi về
Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ họp Hội nghị thường niên tại Nha Trang
Tuần Chầu lượt tại giáo xứ Quý Hòa: Tái khám phá Đức Kitô Phục Sinh nơi Bí tích Thánh Thể
Tuần Chầu giáo xứ Kẻ Gai: Khánh thành trường giáo lý và ban Bí Tích thêm Sức cho 184 em
Hội ngộ Truyền Thông thường niên 2017 của Giáo hội Việt Nam
Thông báo của TGM về Lễ truyền chức Phó tế cho 4 thầy khóa XI
Bản Kiến Nghị của Linh mục và Giáo dân giáo hạt Văn Hạnh về thảm họa ô nhiễm môi trường biển và những vấn đề liên quan
Giáo họ độc lập Con Cuông: Thánh lễ tạ ơn mừng khánh thành nhà mục vụ và 14 dự tòng nhận Bí tích Thanh Tẩy
ĐGM Phaolô thăm và tặng quà tại trung tâm HTPT – GDHN Trẻ Khuyết Tật Hồng Lĩnh

  Hỗ trợ Web GPVinh 

  Nghe Lời Chúa 


  5 phút suy niệm 


  Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


  Vị Thánh trong ngày 


  Web Lam Hồng 


  Đăng nhập/Đ. ký 
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ

  Giáo Lý - Đức Tin 


  Bác ái xã hội - Caritas 


  Tài liệu mới 
  "Sống Và Yêu Thật Lòng" / Lm. Micae – Phaolô Trần Minh Huy, PSS
  Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương) của Đức Phanxicô
  Yêu Thương là sứ mệnh của chúng ta - Để gia đình sống dồi dào
  Văn bản Đàng Thánh Giá do ĐTC chủ sự ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 03/04/2015
  Ơn Gọi Và Sứ Mạng Của Gia Đình Trong Giáo Hội Và Trong Thế Giới Ngày Nay
  Đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ - 2015
  Ơn gọi đời sống thánh hiến: Lắng nghe và đi theo
  Chầu Thánh Thể Tất Niên Giáp Ngọ 2014, Đón Tân Niên Ất Mùi 2015
  Thư Mục Vụ Mùa Chay năm 2015 của ĐGM Phaolô
  Sứ Điệp Mùa Chay 2015 của ĐTC Phanxicô
Xem tiếp...

  Radio Công giáo Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: [email protected] || Ban quản trị: [email protected]