TÔN CHỈ – MUC ĐÍCH

Kính thưa quý vị,

Nghệ – Tĩnh – Bình là ba tỉnh thuộc địa bàn của Giáo phận Vinh, một vùng đất cằn cỗi nhưng có truyền thống hiếu học. Nơi đây đã sinh ra cho đất nước những người con ưu tú như Nguyễn Du, Phan Bội Châu và Nguyễn Trường Tộ… Truyền thống này cần được cổ vũ và khích lệ. Trong bối cảnh đó, Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho Tài Năng Công Giáo Giáo Phận Vinh được thành lập, và đã được Đức Giám mục Giáo phận chuẩn nhận.

Chúng tôi đã soạn thảo một quy chế cụ thể cho chương trình này; ở đây xin tóm tắt một vài điểm chính yếu :

1. Mục đích: Khích lệ những sinh viên Công giáo đạt thành thích xuất sắc hoặc giỏi của Giáo phận đang theo học tại các trường đại học có uy tín tại Việt Nam, cũng như hướng tới việc đào tạo đội ngũ trí thức Công giáo của Giáo phận.

2. Quyền lợi của hội viên: Hội viên được hưởng một thánh lễ mỗi tháng do các cha trong Hội dâng.

Hội viên có quyền đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế, đề xuất nhân sự vào Ban điều hành của Hội cũng như vận động đóng góp Quỹ, tham gia các hoạt động của Hội.

3. Trách nhiệm của hội viên: Hội viên phải tôn trọng và thực hiện quy chế. Mỗi hội viên đóng góp theo khả năng, nhưng tối thiểu 1.000.000 VNĐ (tương đương 50 USD) một năm. Hội viên vĩnh viễn có thể đóng góp một lần cho cả đời khi đạt tới mức 30.000.000 VNĐ (tương đương 1.500 USD) trở lên. Ngoài ra, hội viên được mời gọi vận động các hội viên mới.

Đây là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận. Chúng tôi tha thiết mời gọi mọi người, cách riêng những người có tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục, những người có điều kiện về tài chính, tích cực cộng tác để công việc đạt được thành quả tốt.

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý vị và xin Chúa chúc lành cho quý vị cũng như cho công việc của chúng ta!

T/M Ban Điều hành Hội,

Linh mục JB Nguyễn Kim Đồng                            

Trưởng ban