GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
GIÁO PHẬN VINH 
Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Tel: (84) 934-425-006
Email: [email protected]
Website: http://gpvinh.com/hocbongntt
Số 7/15 – HB.TB


THÔNG BÁO

V/v: Nhận hồ sơ xin cấp học bổng của Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
dành cho Tài Năng Công Giáo Địa Phận Vinh

Kính gửi các em sinh viên cũng như những người có tâm huyết với ngành giáo dục,

Nghệ – Tĩnh – Bình là vùng đất có truyền thống hiếu học từ ngàn đời. Mặc dù đã có nhiều tổ chức từ thiện ra đời để giúp đỡ những học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, nhưng truyền thống này cần được cổ động và khích lệ hơn nữa. Vì vậy, Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho Tài Năng Công Giáo Giáo Phận Vinh được thành lập (xin xem Thư giới thiệuĐơn đăng ký hội viên), là để động viên và hỗ trợ những sinh viên đạt thành tích xuất sắc hoặc giỏi ở các trường đại học có uy tín tại Việt Nam và nhằm hướng đến việc đào tạo một đội ngũ trí trức Công giáo của Giáo phận.

Trong tinh thần đó, Quỹ sẽ trao 10 suất học bổng, mỗi suất giá trị 10.000.000 VNĐ cho những em đạt thành tích học tập xếp loại xuất sắc hoặc giỏi trong năm học 2014-2015, tại một số trường đại học có uy tín tại Việt Nam (xin xem danh sách trường kèm theo).

* Hồ sơ gồm có:

1. Bảng điểm học tập cuối năm học 2014-2015 (có dấu xác nhận của Trường hoặc Khoa)
2. Giấy xác nhận của cha quản xứ về tư cách đạo đức của sinh viên
3. Đơn xin xét duyệt học bổng Nguyễn Trường Tộ (mẫu đơn)

* Hồ sơ xin nộp về địa chỉ:

Linh mục Fx. Trần Minh Chiến,
Giáo xứ Làng Anh, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An.
Số điện thoại : 0984995420

* Thời hạn: Từ ngày 20/12/2015 đến 15/01/2016

Kính chúc các em sinh viên cũng như quý vị Mùa Vọng sốt sắng, Giáng Sinh vui vẻ, bình an và Năm Mới tràn đầy ân lộc của Chúa Xuân !

 

Thay mặt Hội

Lm. J.B. Nguyễn Kim Đồng

 

Tags: , , ,