Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ

Dành cho tài năng Công giáo – Giáo phận Vinh

 

Có 3 hình thức đóng góp quỹ, cụ thể :

1) Cách 1: Quý vị có thể đóng góp qua Paypal theo link sau: https://goo.gl/7qK2Mw

2) Cách 2: Quý vị có thể gửi về Việt Nam theo địa chỉ:

Linh mục J.B. Nguyễn Kim Đồng,
Tiền Chủng Viện Xã Đoài,
Xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại : (84) 906-200-225
Email : [email protected]

3) Cách 3: Quý vị cũng có thể gửi qua tài khoản của Hội:

Tên tài khoản: HB Nguyễn Trường Tộ Vinh
Số tài khoản: 0201000234234
Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Tĩnh.

4) Nếu số tiền đóng góp 500 USD trở lên, chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản của tổ chức phi lợi nhận tại Mỹ để được miễn thuế.