Thông báo của BĐH

Thông báo của Ban điều hành

 
 • Thông báo về việc nhận hồ sơ xin cấp học bổng năm học 2015-2016

  Thông báo về việc nhận hồ sơ xin cấp học bổng năm học 2015-2016

  GIÁO HỘI CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN VINH  Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An Tel: (84) 934-425-006 Email:[email protected] Website: http://gpvinh.com/hocbongntt Số 3/16 – […]

   
 • Thông báo về việc nhận hồ sơ xin cấp học bổng

  Thông báo về việc nhận hồ sơ xin cấp học bổng

  GIÁO HỘI CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN VINH  Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An Tel: (84) 934-425-006 Email:[email protected] Website: http://gpvinh.com/hocbongntt Số 7/15 – […]

   
 •  
 
 
 
 
counter customizable free hit